TV xin kính chào

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân
  Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:09' 16-03-2012
  Dung lượng: 4.2 MB
  Số lượt tải: 273
  Số lượt thích: 1 người (Trần Phương Hồng)
  ĐẠI SỐ7
  ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
  Tiết 54
  Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  a/ Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.
  b/ 5x3y2x2yz = 5x5y3z có hệ số là 5, phần biến là x5y3z . Bậc của đơn thức là 9.
  Câu 1:
  a/ Thế nào là bậc của đơn thức có hệ số khác 0?
  b/ Cho đơn thức 5x3y2x2yz. Hãy thu gọn đơn thức rồi chỉ rõ phần hệ số, phần biến và bậc của đơn thức đã thu gọn.
  Câu 2: Thực hiện:(-3x2y3).(2x2y)2.x3y rồi chỉ rõ phần hệ số, phần biến và bậc của tích các đơn thức đó.
  (-3x2y3).(2x2y)2.x3y = (-3x2y3)(4x4y2)x3y
  = (-3.4)(x2x4x3)(y3y2y)
  = -12x9y6
  -12x9y6 có hệ số là -12, phần biến là x9y6 và bậc là 15
  Cho đơn thức 3x2yz.
  a) Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến đã cho
  b) Hãy viết ba đơn thức có phần biến khác phần biến đã cho
  ?1
  -2x2yz
  7x2yz
  2,3x2yz
  2x2y
  0,2x3yz
  Đây là những đơn thức đồng dạng
  - 4x3z
  1. Đơn thức đồng dạng:
  Quan sát các đơn thức:
  -2x2yz; 7x2yz ; 2,3x2yz
  Em có nhận xét gì về phần biến và phần hệ số ?
  + Hệ số khác 0
  + Cùng phần biến
  a. Định nghĩa:
  Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có:
  Các đơn thức -2x2yz; 7x2yz ; 2,3x2yz có :
  Cho ví dụ về đơn thức đồng dạng.
  b. Ví dụ:
  5x3y2; -3x3y2 và 2,3x3y2 là các
  đơn thức đồng dạng.
  c. Chú ý:
  Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.
  ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
  Tiết 54
  1. Đơn thức đồng dạng:
  + Có hệ số khác 0
  + Có cùng phần biến
  a. Định nghĩa:
  Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức:
  b. Ví dụ:
  5x3y2; -3x3y2 và 2,3x3y2 là các
  đơn thức đồng dạng.
  c. Chú ý:
  Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.
  ?2
  Ai đúng?
  Bạn Phúc nói đúng!
  Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói: “0,9xy2 và 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng”. Bạn Phúc nói: ‘‘Hai đơn thức trên không đồng dạng”. Ý kiến của em?
  ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
  Tiết 54
  Hai đơn thức này không đồng dạng vì không cùng phần biến.
  1. Đơn thức đồng dạng:
  + Có hệ số khác 0
  + Có cùng phần biến
  a. Định nghĩa:
  Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức:
  b. Ví dụ:
  5x3y2; -3x3y2 và 2,3x3y2 là các
  đơn thức đồng dạng.
  c. Chú ý:
  Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.
  Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:
  Bài tập 15 SGK/34
  x2y;
  xy2;
  -2 xy2;
  xy
  Nhóm 1:
  Nhóm 2:
  Có hai nhóm đơn thức đồng dạng:
  ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
  Tiết 54
  2. Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng:
  1. Đơn thức đồng dạng:
  Tương tự ta có thể cộng và trừ hai đơn thức đồng dạng.
  a. Ví dụ 1:
  = 4.72.55
  = (3+1).72.55
  Cho A = 3.72.55 và B = 72.55
  Dựa vào tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để tính A+B.
  A+B = 3.72.55 + 1.72.55
  = 4x2y
  3x2y + x2y
  = (3+1)x2y
  b. Ví dụ 2:
  4xy2 – 9xy2
  = (4 - 9)xy2
  = - 5xy2
  ?3
  xy3 +5xy3 +(-7xy3 )
  = (1+5-7)xy3
  = - xy3
  + Có hệ số khác 0
  + Có cùng phần biến
  a. Định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức:
  b. Ví dụ:
  5x3y2; -3x3y2 và 2,3x3y2 là các
  đơn thức đồng dạng.
  c. Chú ý:
  Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.
  Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.
  ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
  Tiết 54
  ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
  Tiết 54
  Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng
  dạng ta làm như thế nào?
  Thay x = 1 và y = -1 vào biểu thức trên
  ta được :
  Bài 17 sgk/35
  Giải:
  ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
  Tiết 54
  * Mỗi nhóm 4 em và 1 giấy trong chung cho cả nhóm
  *Em hãy tính các tổng và hiệu sau rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho bởi bảng sau, em sẽ biết tên một Nhà Toán học Việt Nam.
  Hoạt động nhóm:
  Tìm tên Nhà Toán học Việt Nam:

  N) -5x2y +4 x2y = G) -9x3y2 – 3x3y2 =
  H) 2xy2+4xy2 = Y) 3x4 - 8x4 - (-x4) =
  T) 4y2-3y2+5y2 = O) x3 - x3 =
  À) -3x3 -(-x3) = Ụ) x2y - x2y =
  6xy2
  -2x3
  -x2y
  -12x3y2
  6y2
  -4x4
  -x2y
  6xy2
  6y2
  -2x3
  - 12x3y2
  - 4x4
  H
  O
  À
  N
  G
  T

  Y
  Giáo Sư Hoàng Tụy sinh ngày
  17-12-1927,tại Ðiện Bàn,Quảng Nam, là cháu nội em ruột của cụ Hoàng Diệu – Nhà yêu nước chống thực dân xâm lược Pháp hồi đầu thế kỷ XX.
  Năm 1964, ông đã phát minh ra phương pháp “Lát cắt Tụy" (Tuy`s cut) và được coi là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành Toán học mới: Lý thuyết tối ưu toàn cục.
  Năm 1970 ông cùng với GS Lê Văn Thiêm thành lập Viện Toán học Việt Nam và hoạt động ở đó cho đến ngày nay. Ông được phong hàm Giáo sư năm 1980, từ 1980 đến 1990 ông làm Giám đốc Viện Toán và là Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam.
  Năm 1995 ông được trường Ðại học tổng hợp Linkoping (Thụy Ðiển) phong tặng Tiến sĩ danh dự về công nghệ. Năm 1996 ông được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật.
  Tiểu sử Giáo sư Hoàng Tụy
  Em có thể tìm trang web nào nói về Giáo sư Hoàng Tụy ?
  http://vietsciences.free.fr/design/gs_hoangtuy.htm
  Trò chơi: CÙNG DU LỊCH NÀO!
  ĐẤT NƯỚC MẾN THƯƠNG
  Bến Nhà Rồng
  TP Hồ Chí Minh
  Hà Nội
  Nghệ An
  Huế
  Cà Mau
  Đúng hay Sai?
  SAI
  Đúng hay Sai?
  ĐÚNG
  Đúng hay Sai?
  SAI
  ?

  Chọn câu trả lời đúng:
  3x3y2z + (- 5x3y2z) - 4x3y2z - (- 2x3y2z) bằng:
  TRẮC NGHIỆM
  Bài tập nâng cao:
  Ta có:
  A-B= x2y - xy2 = xy(x-y)
  Giải:
  ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
  Tiết 54
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  Làm các bài tập từ 18-23 trang 36 SGK
  Làm bài tập 21, 22, 23 trang 12, 13 SBT
  Chuẩn bị cho tiết “Luyện tập”
  Hai đơn thức đồng dạng là
  hai đơn thức có hệ số khác 0
  và có cùng phần biến
  Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.
  GHI NHỚ
  Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.
  Chúc quý thầy cô sức khỏe
  Avatar

  Cám ơn cô Bích Vân đã ghé thăm và tặng Tài liệu cho Thư viện

  Chúc cô cùng gia đình Weekend vui vẽ

  Avatar

  Cảm ơn thầy đã ghé thăm.Chúc thầy nhiều sức khỏe.

  Phiếu thưởng thức các loại đồ uống thơm ngon đậm chất Ý tại Doppio Coffee - Chỉ 40.000đ được phiếu 85.000đ - 1

  Avatar

  Cảm ơn thầy đã ghé thăm, rất mong được giao lưu chia sẻ, chúc thầy nhiều niềm vui hạnh phúc

  Avatar

  Thư viện cám ơn thầy Đại đã ghé thăm.

  Rất vui được hợp tác cùng thầy.

  Avatar

  Cám ơn cô Thúy Hằng ghé thăm Thư viện

  Mong được hợp tác vui vẽ.

  Trân trọng

   
  Gửi ý kiến

  THƯ VIỆN TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

  CÁM ƠN QUÝ THẦY, CÔ, CÁC BẠN ĐẾN THĂM - HẸN GẶP LẠI